Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 25 до 31 август

На репертоарот на кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани филмот „Нерв“ и анимираниот филм „Тајниот живот на милениците“...

На репертоарот на кино Милениум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (25.08. - 26.08.):

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS) - Премиера

15:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D)

17:30 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

20:00 - НЕРВ (NERVE) - Премиера

22:00 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (27.08. - 28.08.):

11:00 - ПИТ И ЗМЕЈОТ (PETE’S DRAGON)

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

15:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D)

17:30 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

20:00 - НЕРВ (NERVE)

22:00 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (29.08.- 31.08.):

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

15:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D)

17:30 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

20:00 - НЕРВ (NERVE)

22:00 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)