Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 30 јуни до 6 јули

На репертоарот на кино Милениум следат две премиерни филмски проекции...

На репертоарот на кино Милениум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (30.06. - 01.07.):

15:00 часот - МАЈСТОРИ НА ИЛУЗИЈАТА 2 (NOW YOU SEE ME 2)

17:30 часот - ГДЏ – ГОЛЕМИОТ ДРУЖЕЉУБИВ ЏИН (THE BFG – BIG FRIENDLY GIANT) - Премиера

20:00 часот - ТАЈНА СЛУЖБА (CENTRAL INTELLIGENCE) - Премиера

22:30 часот - ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА: НОВА ЗАКАНА (INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (02.07. - 03.07.):

11:00 часот - ГДЏ – ГОЛЕМИОТ ДРУЖЕЉУБИВ ЏИН (THE BFG – BIG FRIENDLY GIANT)

13:00 часот - БАРАЈЌИ ЈА ДОРИ (FINDING DORY)

15:00 часот - ПРЕД ДА ТЕ ЗАПОЗНААМ (ME BEFORE YOU)

17:30 часот - МАЈСТОРИ НА ИЛУЗИЈАТА 2 (NOW YOU SEE ME 2)

20:00 часот - ТАЈНА СЛУЖБА (CENTRAL INTELLIGENCE)

22:30 часот - ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА: НОВА ЗАКАНА (INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (04.07. - 06.07.):

15:00 часот - МАЈСТОРИ НА ИЛУЗИЈАТА 2 (NOW YOU SEE ME 2)

17:30 часот - ГДЏ – ГОЛЕМИОТ ДРУЖЕЉУБИВ ЏИН (THE BFG – BIG FRIENDLY GIANT)

20:00 часот - ТАЈНА СЛУЖБА (CENTRAL INTELLIGENCE)

22:30 часот - ДЕН НА НЕЗАВИСНОСТА: НОВА ЗАКАНА (INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE)