Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 8 до 14 декември

Во кино Милемиум премиерно ќе биде прикажан филмот „Тони Ердман“...

На репертоарот на кино Милемиум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (08.12. - 09.12.):

13:00 часот - МАКС СТИЛ (MAX STEEL)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:00 часот - ТОНИ ЕРДМАН (TONI ERDMANN)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

22:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (10.12. - 11.12.):

11:00 часот - ВАИЈАНА – ПОТРАГА ПО МИТСКИОТ ОСТРОВ (MOANA)

13:00 часот - ВАИЈАНА – ПОТРАГА ПО МИТСКИОТ ОСТРОВ (MOANA)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:00 часот - ТОНИ ЕРДМАН (TONI ERDMANN)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

22:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (12.12. - 14.12.):

13:00 часот - МАКС СТИЛ (MAX STEEL)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:00 часот - ТОНИ ЕРДМАН (TONI ERDMANN)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

22:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)