Репертоар:

Репертоар на Народен театар Битола од 14 до 20 март

Тековен репертоар на Народен театар Битола од 14 до 20 март...

На репертоарот на Народен театар Битола имате можност да ги проследите следниве претстави:

14.03.2016 (понеделник) 19.30 часот

„Кралски игри„

автор: Григориј Горин

режија: Љупчо Ѓорѓиевски

 

15.03.2016 (вторник) 19.30 часот

„Без паника„

автор: Мика Мулуахо

режија: Благој Мицевски

 

16.03.2016 (среда) 19.30 часот

„Кралски игри„

автор: Григориј Горин

режија: Љупчо Ѓорѓиевски

 

17.03.2016 (четврток) 19.30 часот

„Метаморфози„

автор и режија: Лилија Абаџиева

 

18.03.2016 (петок) 19.30 часот

„Метаморфози„

автор и режија: Лилија Абаџиева

 

19.03.2016 (сабота) 19.00 часот

Свечена академија на Црвен крст