Репертоар:

Репертоар на Синеплекс од 26 јануари до 1 февруари

Тековен репертоар на киното Синеплекс од 26-ти јануари до 1-ви февруари...

На репертоарот на киното Синеплекс имате можност да ги погледнете следниве филмови:

xХx: Враќањето на Ксандер Кејџ Дигитал 3D

Работни денови: 15:00, 17:30, 19:40, 21:45 часот

Викенд: 12:40, 15:00, 17:30, 19:40, 21:45 часот

 

xХx: Враќањето на Ксандер Кејџ Дигитал 2D

Работни денови: 16:30, 18:30, 20:45, 23:00 часот

Викенд: 14:15, 16:30, 18:30, 20:45, 23:00 часот

 

Притаено Зло: Последно Поглавје 3Д

Работни денови: 16:00, 18:20, 20:30, 22:30 часот

Викенд: 13:00, 16:00, 18:20, 20:30, 22:30 часот

 

ЏЕКИ

Секој ден: 17:00, 19:00 часот

 

Закон на ноќта Дигитал 2D

Секој ден: 22:00 часот

 

Семејство без сопирачки Дигитал 2D

Секој Ден: 18:00 часот

 

Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите Дигитал 3D

Викенд: 12:00, 14:30 часот

 

Асасинс Крид 3D

Секој ден: 20:15, 22:45 часот

 

Злато

Секој ден: 17:45, 20:00, 22:15 часот

 

Патници 3Д

Секој ден: 19:50, 21:00 часот

 

Ла Ла Ленд

Секој ден: 16:15, 18:45, 21:15 часот

 

Зошто Тој

Секој ден: 15:10, 17:15, 19:20, 21:30 часот

 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

 

БАЛЕРИНАТА И ВИКТОР 3D

Работни денови: 15:30 часот

Викенд: 11:00, 13:20, 15:30 часот

 

Ваијана 3D

Викенд: 11:40, 14:00 часот

 

Синг 3D

Работни денови: 15:45, 18:10 часот

Викенд: 11:20, 13:40, 15:45, 18:10 часот

 

Синг 2D

Викенд: 12:20, 14:45 часот