Репертоар:

Критика

05/15/2018 - 23:18

Дуке пред домашната публика во салата на Македонската филхармонија го донесе својот проект Сон. Верба. Љубов што е своевидно продолжение на настапите од 2016 година обединети под името „Дуке и пријателите“.

02/05/2018 - 14:30

Кон романот „Манастир Фуентерабија“ од Јагода Михајловска Георгиева...

12/26/2017 - 15:19

Македонската „...