Репертоар:

Став

05/25/2018 - 11:48

Во Хрватска го сметаат за еден од авторите кои најдобро се занимава со болките на сегашноста, кој транзицијата и оставштината од социјалзимот ги прави интересни, ставајќи ги на полето на надреалното. Њујоркер (NewYorker) за неговото најпознато дело „Нашиот човек во Ирак“ ќе забележи дека: „Перишиќ со духовитa вештина, ја опишува урбаната елита која се обидува да ги прифати социјалните промени и ги бележи последиците од шокот од поствоените катаклизмични системски промени во  Хрватска, кои се вовед во  капитализмот и демократијата“.

 

02/05/2018 - 14:30

Кон романот „Манастир Фуентерабија“ од Јагода Михајловска Георгиева...

12/26/2017 - 15:19

Македонската „...