Репертоар:

Архитектура

11/23/2017 - 10:11

Управата за заштита на културното наследство соопшти дека од извршениот инспекциски надзор на 7 ноември било констатирано дека сите работи на непосредна заштита на Али-пашината џамија во Охрид се изведуваат согласно одобрената проектна документација, но не е испочитувано пропишаното со точка 6 од диспозитивот на Конзерваторското одобрение - дека „работите од став 1 од диспозитивот на ова одобрение може да се изведат врз основа на правосилно одобрение согласно со прописите за градење“.

11/15/2017 - 07:58

Македонската проектантска компанија ТЕТРАКТИС Кристијан ДООЕЛ освои Гран-при за...

11/14/2017 - 08:54

Работната група до Министерството за култура ги доставила првите елаборати за споменици од...