Репертоар:

Архитектура

02/09/2018 - 05:20

Националната установа Завод и Музеј-Битола презема активности за заштита на објектот Џепане во пределот на Тумбе Кафе, во непосредна близина на рекреативниот дел на градот. 

02/04/2018 - 13:22

По повеќегодишен застој во реставрацијата на еден од најрепрезентативните објекти на нашето...

02/02/2018 - 12:46

Работилница за едукација, презентација и популаризација на археолошкото културно...