Репертоар:

Литература

06/12/2018 - 14:40

Студијата „Модели на родовата идентификација“ е од областа на компаративната книжевност, родовите студии и културологијата.

06/07/2018 - 11:15

Матевски бил генерален директор на Радиотелевизија Скопје, членувал на Друштвото на писателите...

06/01/2018 - 10:11

Во најновиот, мајски број на книжевниот весник „Литературнаја газета“, орган на Сојузот на...