Репертоар:

Семејство

06/13/2017 - 08:32

Првородените деца имаат 24 отсто поголеми шанси од второродените деца да се најдат на високи позиции кога е во прашање работниот успех, како директор или раководител, додека кај вторите деца тие шанси се поголеми во однос на третите, и изнесуваат 28 отсто...

05/15/2017 - 09:48

Децата, кои во текот на првата година често биле во друштво на куче, имаат 15 отсто помал ризик...

05/15/2017 - 09:42

Ако момчињата секогаш останат момчиња, никогаш нема да созреат и да станат мажи, а се помалку се...